Ko'olau Ballrooms Spring 2017 Open House - flashlab